Koordinačné centrum

Predmetom činnosti družstva je plnenie funkcie koordinačného centra pre vyhradené prúdy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmysle § 31 Zákona o odpadoch.

O nás

Posledná aktualita

Stanovisko OZV združených v KC OBALY, družstvo k správe NKÚ o výsledku kontroly 2020 - plastový odpad

23.04.2021 15:30

Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) združené v KC OBALY, družstvo sa dôrazne ohradzujú proti záverom NKÚ uvedených v správe NK o výsledku kontroly 2020 - plastový odpad.

OZV vyzývajú kompetentných zástupcov MŽP SR a NKÚ SR na konštruktívny dialóg.

Všetky aktuality

Koordinačné centrum

Družstvo je koordinačným centrom pre vyhradené prúdy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov podľa § 31 Zákona o odpadoch.

Toto koordinačné centrum je založené na základe výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zverejnenej na webovom sídle ministerstva. Obchodné meno družstva je: KC OBALY, družstvo, so sídlom Bohrova 1194/1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

Viac o nás

Zakladateľmi koordinačného centra
- zakladajúci členovia družstva

NOWAS, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 957 657

Číslo autorizácie: 0025/OBALY/OZV/A/16-3.3

ENVI-PAK, a.s.

Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

IČO: 35 858 010

Číslo autorizácie: 0006/OBALY/OZV/A/16-3.3

SEWA, a.s.

Račianska 71, 831 02 Bratislava

IČO: 35 942 355

Číslo autorizácie: 0026/OBALY/OZV/A/16-3.3