Činnosť

Príloha č. 1 k Správe o činnosti KC OBALY družstvo za II.Q.2024
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/NavrhRZV-OZV.ppt
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za II.Q.2024
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SpravaocinnostiKCIIQ2024.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za I.Q.2024
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SpravaocinnostiKCOBALYIQ2024.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za IV.Q.2023
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/Sprava_o_cinnosti_KC_OBALYIVQ2023.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za III.Q.2023
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SpravaocinnostiKCOBALYIII.Q.2023.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za II.Q.2023
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SpravaKCOBALYII.Q.2023.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za I.Q.2023
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SpravaocinnostiKCOBALYdrustvoI.Q.2023.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za IV.Q.2022
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SpravaocinnostiKCIV.Q.2022.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za III.Q.2022
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SpravaocinnostiKCOBALYIII.Q.2022.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za II.Q.2022
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SpravaocinnostiKCOBALYII.Q.2022.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za I.Q.2022
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/Sprava_o_cinnosti_KC_OBALYIQ2022.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za IV.Q.2021
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SpravaocinnostiKCOBALYIV.Q.2022.pdf
SPRÁVA O ČINNOSTI KC OBALY, DRUŽSTVO ZA III.Q.2021
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/Sprava_o_cinnosti_KC_OBALYIIIQ2021.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za II.Q.2021
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/Sprava_o_cinnosti_KC_OBALYIIQ2021.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za 1.Q.2021
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/Sprava_o_cinnosti_KC_OBALYIQ2021.pdf
SPRÁVA O ČINNOSTI KC OBALY, DRUŽSTVO ZA IV.Q.2020
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SpravaocinnostiKCObalyIVQ2020.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za III.Q.2020
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/Spravaocinnosti_KCOBALY_IIIQ2020.pdf
Správa o činnosti KC OBALY, družstvo za II.Q.2020
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/Sprava_o_cinnosti_KC_OBALYIIQ2020.pdf
Správa o činnosti KC Obaly, družstvo za I.Q.2020
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/Sprava_o_cinnosti_KC_OBALYIQ2020.pdf
Správa o činnosti KC Obaly, družstvo za IV. Q 2019
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SprvaoinnostiKCzaIVQ2019.pdf
Správa o činnosti KC Obaly, družstvo za IV. Q 2018
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/Sprava_o_cinnosti_KC_OBALYIVQ2018scan.pdf
Správa o činnosti KC Obaky, družstvo za III. a IV. Q 2017
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SprvaprekontrolnkomisiuIIIaIVQ2017.pdf
Správa o činnsoti KC Obaly, družtvo za III. Q 2018
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SpravaocinnostiKCObalyIIIQ2018.pdf
Správa o činnosti KC Obaly, družstvo za II. Q 2018
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/Sprava_o_cinnosti_KC_OBALYIIQ2018.pdf
Správa o činnosti KC Obaly, družstvo za I. 2018
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/Sprava_o_cinnosti_KC_OBALYIQ2018.pdf
Správa o činnosti KC Obaly, družstvo za III. Q 2019
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/Spravaocinnosti_KCObalyIII.Q.2019.pdf
Správa o činnosti KC Obaly, družstvo za II. Q 2019
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SpravaIIQ2019podpsan.pdf
Správa o činnosti KC OBaly, družstvo za I.Q 2019
http://www.kcobaly.sk/assets/doc/SpravaocinnostiKCobalyIQ2019.pdf