Členovia KC

NOWAS, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 957 657

Číslo autorizácie: 0025/OBALY/OZV/A/16-3.3

ENVI-PAK, a.s.

Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

IČO: 35 858 010

Číslo autorizácie: 0006/OBALY/OZV/A/16-3.3

SEWA, a.s.

Sliačska 1E, 831 02 Bratislava-mestská časť Nové Mesto

IČO: 35 942 355

Číslo autorizácie: 0026/OBALY/OZV/A/16-3.3

E-cycling s.r.o.

Nad Plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 44 714 203

Číslo autorizácie: 0019/OBALY/OZV/A/16-3.3

ELEKOS

Párovská 44, 944 01 Nitra

IČO: 37 857 690

Číslo autorizácie: 0018/OBALY/OZV/A/16-3.3

NATUR-PACK, a.s.,

Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

IČO: 35 979 798

Číslo autorizácie: 0007/OBALY/OZV/A/16-3.3

Reclay Systems s.r.o.

Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO: 47 257 997

Číslo autorizácie: 0009/OBALY/OZV/A/16-3.3

ASEKOL SK, s.r.o.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

IČO: 45 602 689

Číslo autorizácie:

1. východoslovenská OZV, s.r.o.

Mlynská 27

IČO: 040 01 Košice

Číslo autorizácie: 0165/OBALY/OZV/A/20-1.8