Klientská linka pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov.

Klientská linka

Vaša správa, otázky, informácie, ohľadom odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov.

Poštová adresa na doručovanie písomností

KC Obaly, družstvo

Laténska 14

851 10 Bratislava

Slovenská republika


Sídlo firmy

KC Obaly, družstvo

Galvaniho 15/A

821 04 Bratislava

Slovenská republika